نمونه ارتروز شديد زانو

  • جنسیت بیمار :
    خانم
  • سن بیمار :
    86