نمونه فيزيوتراپي تعويض مفصل زانو' افزايش زاويه زانو 'كاهش تورم و درد و تقويت عضلات

  • جنسیت بیمار :
    خانم
  • سن بیمار :
    80